فستیوال های آموزشگاه

موسسه پرتو سیمین تابحال ده ها  فستیوال در سالن های بزرگ برقرار کرده است.این فستیوال هال به صورت کاملا رایگان می باشد که یکی از خدمات آموزشگاه برای مشتریان می باشد.

در صورت در خواست،ما میتوانیم سی دی فیلم های فستیوال های گذشته را در اختیار شما قرار دهیم.

کافیست با شماره تلفنن های آموزشگاه تماس حاصل نمایید.