قرارداد با مدارس

موسسه پرتو سیمین افتخار تجربه با ده ها مدرسه غیر انتفاعی را دارد و در این راستا قرارداد آموزشی منعقد کرده و تبحر خاصی در آموزش کودکان دانش آموز داراست.

این قرارداد ها به صورت ترمیک یا سالانه با مدارس غیر انتفاعی منعقد میگردد.

در صورت تمایل مدیران مدارس جهت قرارداد یا فرستادن رزومه کاری ما با جزئیات میتوانید با شماره تلفن های آموزشگاه و یا شماره 09124021152 مدیریت آموزشگاه تماس حاصل نمایید.

و از خدمات ما در این زمینه مطلع شوید.