فروش کتاب در محل شما

بخشی از فعالیت آموزشگاه پرتو سیمین پخش کتاب های زبان و کمک آموزشی زبان انگلیسی می باشد.
کتاب های موجود از برترین انتشارات داخل کشور است و آمادگی داریم با ارزانترین قیمت به صورت حمل رایگان،کتاب ها را ر اختیار آموزشگا ها،مدارس،یا بصورت کلی یا تکی تحویل دهیم.
کافیست با شماره تلفن:77872240-77885715 تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت کتب مورد نیاز خود را به قیمت انتشارات دریافت نمایید.